Thursday, November 10, 2011

FZ150i: Tukar Radiator Cap
Posted by Picasa

Tukar radiator cap bila getah hitam melebihi saiz asal, dengan kata lain ia kembang
dan melebihi besinya.

Tukar dengan radiator cap yang sama tekanan 108. Saya sekarang pakai jenama Denso.